INFORMATIE | PRODUCTEN


Iontoforese

Onder iontoforese wordt verstaan het transdermaal toedienen van geneesmiddelen door middel van een electrisch veld.

Deze behandeling wordt vooral toegepast bij circulatiestoornissen van arm of been, complex regionaal pijnsyndroom (ook wel bekend als sympathische reflexdystrofie of post-traumatische dystrofie) en bepaalde zenuwpijnen. Ook kan de behandeling effectief zijn bij bepaalde vormen van aangezichtspijn. Bij vaatverwijders moet deze behandeling 5 à 10 keer worden herhaald. Verder wordt deze techniek toegepast bij gewrichtsklachten of lokale spierpijn waarbij éénmalig ontstekingsremmers (corticostero ĩden) worden toegediend.

Iontoforese apparaten werken door middel van electroforese. Door electroforese is het mogelijk geneesmiddelen die normaal gesproken niet door de huid kunnen doordringen, toch via de huid toe te dienen. Het is bij sommige pijnsyndromen wenselijk dat vaatverwijders plaatselijk hun werk doen bijvoorbeeld voor de behan-deling van een arm of been, met behulp van een vaatverwijdend medicijn labetalol (Trandate ®) of ketanserine (Ketensin ®). Hierbij krijgt men een gedeeltelijke blokkade van het onwillekeurige zenuwstelsel. Als gevolg van deze behandeling ontstaat een verbetering van de doorbloeding in arm of been. In veel gevallen treedt hierbij pijnvermindering op. Vaak komt de pijn na enkele dagen weer (gedeeltelijk) terug. Daarom wordt de behandeling éénmaal per week gedurende 10 weken herhaald. Een nieuwe ontwikkeling is het gebruik van Magnesiumsulfaat of Ketanest-S ®. Met deze middelen is slechts een beperkte ervaring maar de resultaten zijn tot dusver veelbelovend.

Bij gewrichtspijn of lokale spierpijn wordt vaak Dexamethason (Decadron ®) toegediend. Het effect hiervan is te vergelijken met een injectie van langwerkende corticostero ĩden. Dit is een éénmalige behandeling, Echter als deze behandeling effectief is, wordt hij ook wel eens herhaald, maar niet vaker dan drie tot vier maal per jaar.

Complicaties

Als mogelijke complicaties van deze behandeling kunnen tijdelijk bloeddruk schommelingen optreden. Deze zijn meestal van korte duur maar kunnen soms enkele uren aanwezig zijn. De tekenen hiervan zijn duizeligheid en misselijkheid. Deze klachten gaan vanzelf over. Enkele pati ënten klagen na de behandeling over hoofdpijn.

Resultaat

Binnen enkele weken na herhaalde behandelingen kan het resultaat beoordeeld worden. Het is echter goed mogelijk, dat u al eerder een gunstig effect bemerkt op de pijnklachten. In een aantal gevallen zal herhaling of een aanvullende therapie nodig zijn.