Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Medical Discovery respecteert uw privacy, maar om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en onze producten aan te kunnen bieden, hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig. In deze verklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Het privacybeleid is van toepassing op deze website-url en onze diensten. Wij behandelen al uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Medical Discovery verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons versterkt in correspondentie en telefonisch • Gegevens over de activiteiten op onze website • Gegevens over surfgedrag over verschillende websites heen • IP-adres, internetbrowser en het apparaat type dat u gebruikt.

Doelstelling verwerken persoonsgegevens

Medical Discovery verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van de betaling en voor het afleveren van bestelde goederen. • Verzenden van onze nieuwsbrief en promoties. • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is inzake een bestelling. • Medical Discovery analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te kunnen stemmen. • Medical Discovery volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte. • Medical Discovery verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, denk hier aan gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Medical Discovery bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van minder dan drie jaar voor alle wettelijk aangewezen categorieën van persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Medical Discovery verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke plichten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Medical Discovery gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Medical Discovery gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u direct geïnformeerd over deze cookies en hebben we toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich weer afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser handmatig verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw gegevens in een computerbestand te versturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, met een kopie van je identiteitsbewijs, sturen naar info@medicaldiscovery.nl Wij reageren dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging van uw gegevens

Medical Discovery neemt de bescherming van uw gegevens serieus en doet er alles aan misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking of wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.